top of page

Voorwaarden &
Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 december 2021

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Floria Collective. Deze voorwaarden zetten de voorwaarden uiteen waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers diensten aan u, waaronder: producten te koop aanbieden, betalingen verwerken, verzending en uitvoering van uw bestelling. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Vereisten om een account aan te maken

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebben om deze Voorwaarden aan te gaan als een bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

 

De belangrijkste commerciële voorwaarden voor inkoop

Wanneer u een item koopt, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het check-out betalingsproces.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

 

Retour- en restitutiebeleid

Voor elk onbeschadigd product, stuur het gewoon terug met de meegeleverde accessoires en verpakking samen met de originele bon (of cadeaubon) binnen 14 dagen na de datum waarop je het product hebt ontvangen, en we zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode . 

 

Behoud van recht om aanbod te wijzigen

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de services of functies van de services die we aanbieden; of maak limieten voor de services. We kunnen de toegang tot de services permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat bij ons is gekocht, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke tijd kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling na onmiddellijke terugzending van het product aan ons. Wij betalen voor de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

 

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Service en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Floria Collective. Behalve zoals hierin expliciet bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele-eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of daarvan afgeleide werken maken.

 

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze eigen mening een bepaling van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account en/of services te annuleren.

 

De vrijwaringsverplichtingen

U stemt ermee in om Floria collectief schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocaatkosten), die tegen hen worden ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Betrouwbaarheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt [website-eigenaar] geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

Promotionele e-mails en inhoud

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of een ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of mededelingen niet wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naarinfo@floria-collective.com.

 

Wet en regelgeving

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden geboden, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de services, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van The Nederland, zonder respect voor haar conflicterende rechtsbeginselen. Al dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat hierover exclusief wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Den Haag, Nederland. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u ervan op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven bezoeken).

bottom of page